PDA

View Full Version : Tính lương cơ bản theo lương tối thiểu chung hay lương tối thiểu vùng?hoainam9902
08-16-2012, 10:05 AM
Chào các anh(chị), e mới đang nghiên cứu về dự toán thì có một chỗ còn đang phân vân là tính lương cơ bản trong bảng lương theo lương tối thiểu chung hay tính theo lương tối thiểu vùng, e có tham khảo một số bảng lương thì họ tính theo lương tối thiểu chung, nhưng e nghĩ phải tính theo tối thiểu vùng mới đúng. Anh(chị) nào đã làm nhiều dự toán thì có thể giải thích hoặc chỉ giúp e quy định tính cái này ở đâu ko ạ.
Cảm ơn mọi người!

lamcauham
08-16-2012, 10:24 AM
Áp dụng lương tối thiểu vùng bạn nhé. Lương tối thiểu vùng là để áp dụng cho các công ty, doanh nghiệp hoạt động ở các khu vực khác nhau còn lương tối thiểu chung được áp dụng chung cho các cơ quan hành chính sự nghiệp, công chức, viên chức, hưu trí...
Bạn có thể tham khảo khảo thêm phần đối tượng áp dụng trong 2 nghị định hiện hành dưới đây:

I. Lương tối thiểu vùng: Nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động, gồm:
1. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam).
2. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
3. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).
Các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này gọi chung là doanh nghiệp.

II. Lương tối thiểu chung: Theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung được Chính phủ ban hành hôm nay (12/4), mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 1/5/2012 là 1.050.000 đồng/tháng.
Mức lương tối thiểu chung nêu trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức gồm: Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
Mức lương tối thiểu chung quy định trên được dùng làm cơ sở để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định.
Bên cạnh đó, còn dùng để tính trợ cấp kể từ ngày 1/5/2012 trở đi đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2011 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo lương tối thiểu chung.

hoainam9902
08-16-2012, 10:33 AM
vâng, cảm ơn anh lâm. e thấy một số dự án khi tính bảng lương vẫn dùng lương tối thiểu chung nên e hơi phân vân.

PMU
08-16-2012, 04:27 PM
Tính theo lương tối thiểu vùng và dự án của bạn nằm trong vùng nào thì áp dụng lương tối thiểu của vùng đó. Quy định về mức lương tối thiểu đối với các vùng có trong Nghị định của Chính phủ.

LUONGDOSB
08-16-2012, 04:44 PM
Anh Lâm nói chuẩn men.

251209
08-17-2012, 03:55 PM
Chào các anh(chị), e mới đang nghiên cứu về dự toán thì có một chỗ còn đang phân vân là tính lương cơ bản trong bảng lương theo lương tối thiểu chung hay tính theo lương tối thiểu vùng, e có tham khảo một số bảng lương thì họ tính theo lương tối thiểu chung, nhưng e nghĩ phải tính theo tối thiểu vùng mới đúng. Anh(chị) nào đã làm nhiều dự toán thì có thể giải thích hoặc chỉ giúp e quy định tính cái này ở đâu ko ạ.
Cảm ơn mọi người!
Anh nên đọc kỹ bài viết này nhé: Only the registered members can see the link

lamcauham
08-17-2012, 04:34 PM
Áp dụng lương tối thiểu chung hay lương tối thiểu theo vùng?
Bà Nguyễn Thị Dân, Trưởng Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công Sở LĐ-TB-XH TPHCM trả lời như sau:
Lương tối thiểu vùng để trả công cho lao động Việt Nam làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân (gọi chung là DN). Lương tối thiểu vùng thường được điều chỉnh tại mốc thời gian ngày 1-1 hằng năm để thuận tiện cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của DN.
Còn Lương tối thiểu chung mà chúng ta thấy vừa được điều chỉnh vào ngày 1-5 là Lương tối thiểu áp dụng cho khu vực hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.
Theo Nghị định 22/CP, từ ngày 1-5-2011, mức "lương tối thiểu chung" 830.000 đồng/tháng được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức; các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức như: Cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Mức "lương tối thiểu chung" được dùng làm cơ sở tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định đối với các đối tượng nêu trên; tính trợ cấp đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định 91/CP và tính các khoản trích cùng các chế độ được hưởng tính theo LTT chung (như trợ cấp thai sản một lần, trợ cấp tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất...).
"Mức lương tối thiểu vùng" là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương trả cho người lao động. Có nghĩa là thỏa thuận gì thì thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định trong nghị định 70. Do đó câu hỏi của bạn : "Theo nghị định 70 của cp thì tập đoàn *** có thay đối lương tối thiểu chung thành lương tối thiểu vùng để tính lương cho nhân viên không?", thì câu trả lời là KHÔNG, bởi có đôi chút chưa rõ giữa khái niệm "lương tối thiểu chung" và "lương tối thiểu vùng".
Xem thêm tại đây:
Only the registered members can see the link

hoainam9902
08-17-2012, 05:50 PM
nếu tính như các anh nói thì e thấy vẫn còn một chỗ chưa thông lắm, ví dụ một người công nhân nếu làm trong cơ quan, cty nhà nước.. thì lương cơ bản của a ta là 1050*hệ số lương, còn nếu a ta ra ngoài làm nếu nhà nước thuê a ta làm thì phải trả lương cơ bản cho a ta là 2000* hệ số lương (đối với vùng I), tại sao lại có sự chênh lệch như vậy? anh nào giải thích hộ e với ạ. Thanks mọi người!

lamcauham
08-17-2012, 08:52 PM
Cái quy định này là của Nhà nước ban hành, nhà nước thì muốn trả thấp hơn các doanh nghiệp là đương nhiên rồi, nghị định quy định về lương tối thiểu đối với nhân công làm việc cho các doanh nghiệp nước ngoài còn cao hơn cả lương tối thiểu vùng cao nhất cơ mặc dù cùng đóng trên một địa bàn. Thế mới có khái niệm là, quân đội là của nhân dân (QĐND), ủy ban là của nhân dân (UBND), tòa án ND...nhưng kho bạc lại là của nhà nước.
Có lẽ là vì làm công chức thì lương không cần cao mà chỉ cần.... Có ông thứ trưởng bảo lương tháng chỉ có 3 triệu, thế thì bằng sinh viên mới ra trường thôi. Vậy mà ai cũng thích làm công chức. Đời nó trái khoáy thế đấy.

hoainam9902
08-21-2012, 04:47 PM
Áp dụng mức lương tối thiểu vùng, sẽ đội giá công trình XDCB lên nhiều lần!
Thứ bảy - 12/11/2011 22:13

Hiện đang có các ý kiến không thống nhất về quy định áp dụng mức lương tối thiểu chung hay mức lương tối thiểu vùng để xác định chi phí nhân công trong dự toán XDCT. Trong khi đó, rất nhiều dự án XDCB đang được tiến hành lập dự toán theo quy định mức lương tối thiểu vùng khiến dự toán đội lên nhiều ngàn tỉ đồng.

Chênh nhiều ngàn tỉ đồng mỗi dự án

Tại Dự án đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai, chủ đầu tư vừa qua đã quyết định áp dụng cách tính mức lương tối thiểu chung là 830.000 đ/người/tháng để tính toán mức chi phí nhân công khi lập dự toán đầu tư xây dựng công trình. Như vậy, tổng dự toán công trình đường cao tốc này là 30.000 tỉ đồng, thay vì sẽ là 35.000 tỉ đồng, nếu áp dụng quy định mức lương tối thiểu vùng để tính chi phí nhân công.

Song ở hầu hết các dự án XDCB khác, chi phí nhân công đang được tính theo mức lương tối thiểu vùng. Căn cứ để các chủ đầu tư có thể áp dụng Nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Hướng dẫn 1730/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011.

Việc tính toán theo hai luồng ý kiến trên sẽ cho ra mức chi phí nhân công chênh lệch rất lớn do mức lương tối thiểu chung hiện nay là 830.000 đ/tháng, còn mức lương tối thiểu vùng thấp nhất là 1.400.000 đ/tháng và cao nhất là 2.000.000 đ/tháng.

Thông thường chi phí nhân công cho mỗi dự án XDCB chiếm từ 20-25% tổng dự toán, như vậy đương nhiên tổng mức đầu tư dự án sẽ phải điều chỉnh đội lên rất nhiều tỉ đồng.

Nghị định 70/2011/NĐ-CP làm tăng suất đầu tư XDCB? Hiện suất đầu tư XDCB công trình giao thông của nước ta - tức là mức chi phí đầu tư cho mỗi một km đường, mỗi mét cầu - đang được đánh giá là cao so với nhiều nước trên thế giới. Các nhà đầu tư, các nhà tài trợ vốn quốc tế đang cho rằng, VN cần tính toán để giảm giá thành đầu tư công trình. Bộ trưởng Bộ GTVT cũng đang yêu cầu các đơn vị của Bộ GTVT báo cáo về vấn đề này.

Trong bối cảnh đó, có thể chấp nhận việc tổng dự toán hàng loạt công trình XDCB đồng loạt đội lên ở mức quá lớn như vậy? Và liệu có đúng là Nghị định 70 của Chính phủ khiến mức chi phí nhân công tăng cao vọt với lương các bậc thợ lên tới trên dưới chục triệu đồng/tháng?

Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) - cơ quan Tư vấn lập dự án XDCB CTGT lớn nhất hiện nay của cả nước, vừa qua đã có công văn gửi Bộ Xây dựng và Bộ GTVT, đề nghị 2 Bộ phải khẳng định và thống nhất lại cho đúng về vấn đề này.

Ông Võ Hoàng Anh - Chuyên gia lập dự toán của TEDI cho biết, theo quan điểm của ông, mức lương tối thiểu vùng chỉ là ngưỡng quy định để doanh nghiệp chi trả lương cho người lao động: Tổng mức lương tháng doanh nghiệp phải trả cho người lao động tối thiểu phải đạt mức 1,4 triệu đồng ở vùng III và đạt 2,0 triệu đồng ở vùng I. Như vậy, hiểu đúng và tính đúng thì Đơn giá nhân công = lương tối thiểu chung x hệ số cấp bậc thợ.

Nếu sử dụng mức lương tối thiểu vùng để tính toán chi phí nhân công thì ngoài việc làm đội lên một cách bất hợp lý tổng mức đầu tư dự án, thì mức lương tính cho công nhân trong các công trình XD sẽ lớn hơn nhiều - một cách rất bất hợp lý, so với mức lương cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan quản lý hay doanh nghiệp nhà nước trong cùng dự án, theo các quy định tại Nghị định 22/2011/NĐ-CP về quy định mức lương tối thiểu chung.

Việc xác định chuẩn xác và phù hợp về mức lương tối thiểu để tính toán chi phí nhân công trong dự toán CTXD sẽ góp phần to lớn trong việc hạn chế tốc độ tăng giá đột biến của các dự án đầu tư xây dựng. Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, đặc biệt Bộ Xây dựng với chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cần sớm có ý kiến để thống nhất và có cơ sở thực hiện.

Nguồn tin: Theo GTVT
Only the registered members can see the link

thamdinhgiakhu2
01-25-2013, 11:28 PM
Như các bạn biết bảng tính đơn giá tiền lương trong xây dựng có nhiều khoản mục như: Lương cơ bản, phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất, phụ cấp khác, khoán chi phí trong lương ... Trong đó trừ phụ cấp lưu động tính theo mức lương tối tiểu chung (bị thằng 205 nó khống chế) còn lại tất cả đều phải tính theo mức lương tối thiểu vùng.

Tuy nhiên khi lập đơn giá xây dựng cơ bản địa phương cũng như bảng giá ca máy địa phương, nhiều nơi người ta cố tình tính tất cả theo mức lương tối thiểu vùng. Vì vậy thường khi định giá thì kỹ sư định giá họ căn cứ vào đơn giá xây dựng cơ bản hoặc bảng giá ca máy để tính ra đơn giá tiền lương tại thời điểm tính toán. Còn đâu thì đá bóng lên cho chủ đầu tư duyệt. Tuy nhiên giờ thì hầu như ông chủ nào cũng duyệt theo hướng phụ cấp lưu động tính theo lương tối thiểu chung còn các khoản mục khác theo lương tối thiểu vùng

dutaishan
06-26-2013, 10:58 AM
nếu tính như các anh nói thì e thấy vẫn còn một chỗ chưa thông lắm, ví dụ một người công nhân nếu làm trong cơ quan, cty nhà nước.. thì lương cơ bản của a ta là 1050*hệ số lương, còn nếu a ta ra ngoài làm nếu nhà nước thuê a ta làm thì phải trả lương cơ bản cho a ta là 2000* hệ số lương (đối với vùng I), tại sao lại có sự chênh lệch như vậy? anh nào giải thích hộ e với ạ. Thanks mọi người!
Nếu anh ta ra ngoài làm thì phải trả cho anh ta không được thấp hơn 2000 (vùng 1). 1050*hệ số lương > 2000 thì vẫn OK.