PDA

View Full Version : Cách bố trí cốt thép trong cấu kiện bê tôngthanhluan_88
08-31-2012, 09:40 AM
Cho mình hỏi bố trí cốt thép theo phương ngang hay phương dọc, đặt phương nào trước phương nào sau trong tấm bê tông xi măng có kích thước 4x4m. Có bac nào biết xin chỉ giáo dùm?

landau
08-31-2012, 01:20 PM
Cho mình hỏi bố trí cốt thép theo phương ngang hay phương dọc, đặt phương nào trước phương nào sau trong tấm bê tông xi măng có kích thước 4x4m. Có bac nào biết xin chỉ giáo dùm?
Đầu tiên bạn phải nói rõ tấm của bạn chịu tải trọng gì, trong môi trường nào, cấu tạo, lắp đặt như thế nào( lắp ghép hay đổ tại chỗ, liên kết với tường mũ, với các tấm khác...)? thì mới tính toán tổ hợp nội lực ra được trạng thái bất lợi nhất từ đó mới đưa ra được cốt thép kháng uốn, kháng cắt, khống chế nứt, cốt thép cấu tạo, cốt thép cục bộ, kiểm soát lượng cốt thép, tính toán các yếu tố kinh tế, thuận lợi cho thi công, tính toán hệ số an toàn, thử tải sau khi hoàn thiện, yêu cầu bảo dưỡng,...

Hi hi mấy cái sau này nói cho vui thôi có cái cần có cái có thể bỏ qua.

Xuân Hòa
08-31-2012, 03:08 PM
Chương 5 - 22TCN27205.

landau
08-31-2012, 03:31 PM
tcxdvn 356 : 2005

landau
08-31-2012, 03:33 PM
ACI-318-02_Structural Concrete

chienthan21
09-05-2012, 07:20 PM
Tấm bê tông kích thước 4x4 thì làm việc theo bản kê 4 cạnh, bạn có thể tham khảo cách bố trí thép trong ô sàn bản kê (Giáo trình Bê tông 2), theo phương nào thì bạn cũng cần xem nội lực gây ra nguy hiểm nhất theo phương nào để bố trí nữa.Không biết tấm bê tông của bạn là giống như là ô sàn, hay là tấm đặt trên nền đất.Nếu đặt trên nền đất thì không tính như ô bản kê được.