PDA

View Full Version : Cấp, mác bê tông và cách quy đổi từ Mpa sang mác Bê tông theo TCVNcauduongonline
01-30-2013, 11:27 AM
QUY ĐỊNH VỀ CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG (BT) HIỆN NAY

Lê Anh Tuấn,
Bài viết thứ nhất, 10/2009

Theo Tiêu chuẩn 22TCN 18-79 (Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn_ sẽ gọi tắt là QT 18-79). Các mác BT theo cường độ chịu nén được dùng cho kết cấu cầu là: 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600. Tuy nhiên, trong thực tế đã dùng cả những mác BT khác như mác 450.
Đối với mỗi loại mác BT nói trên, QT 18-79 quy định cụ thể các trị số của cường độ tiêu chuẩn chịu nén đúng tâm Rn , chịu nén khi uốn Ru , chịu cắt trượt Rc , mô đun đàn hồi E, …. Những trị số này được lấy theo đúng Quy trình năm 1967 của Liên Xô, vì vậy có thể chưa hoàn toàn phù hợp với điều kiện sản xuất ở nước ta.
Tiêu chuẩn Việt Nam 6025-1995 (Bê tông – Phân mác theo cường độ nén), đã quy địnhhejej thống mác bê tông theo cường độ nén đặc trưng ở tuổi 28 ngày. Định nghĩa: Cường độ đặc trưng biểu thị mác bê tông là giá trị cường độ mà trong từng các kết quả thử cường độ nén cho cã 5% số mẫu lµ n»m d*íi gi¸ trÞ bª t«ng quy định. Mẫu thử theo TC này là mẫu thử chuẩn hình dạng khối lập phương (150x150x150)mm.

Từ năm 1985, ở Liên Xô đã sử dụng TC mới ký hiệu SNIP II-03-85, trong đó đã bỏ khái niệm về mác BT theo cường độ chịu nén và đưa ra khái niệm về cấp BT theo cường độ chịu nén mà trị số của nó chính là trị số cường độ ứng với xác suất 0,95 (tương ứng với trị số cường độ tiêu chuẩn của BT mà QT 18-79 đưa ra). Trị số của mác BT mà QT 18-79 đưa ra là trị số tương ứng với xác suất 0,5 khi nén thử mẫu khối lập phương (150x150x150)mm.

TC hiện hành để thiết kế kết cấu BT và BTCT của nhà và các công trình dân dụng, công nghiệp là TCXDVN 356-2005. TC được Bộ Xây dựng ban hành năm 2005, được biên soạn dựa theo TC của Nga, do đó trong TC đã sử dụng các đặc trưng vật liệu là “Cấp độ bền chịu nén của BT”, “Cấp độ bền chịu kéo của BT” và mẫu thử là khối lập phương (150x150x150)mm, tuổi 28 ngày;

Năm 2005, Bộ GTVT đã ban hành TC 22TCN 272-05 (Tiêu chuẩn thiết kế cầu) để thay thế TC 22TCN 18-79 khi thiết kế cầu trên đường bộ. Theo TC 22TCN 272-05 đã quy định dùng mẫu thử BT là hình trụ tròn 15cmx30cm và dùng khái niệm Cấp bê tông fc’ (không còn khái niệm mác BT).
Cấp bê tông fc’ hay còn gọi là cường độ chịu nén quy định (cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày), đơn vị MPa (1 MPa = 10 kG/cm2 = 1N/mm2 ).
Đối với từng cấu kiện, cấp bê tông phải được quy định rõ trong bản vẽ thiết kế, trong tài liệu hợp đồng. TC đã quy định, không dùng các loại BT có cấp thấp hơn 16 Mpa cho các loại kết cấu; cấp BT của kết cấu dự ứng lực và bản mặt cầu không được thấp hơn 28 Mpa; BT có cấp ≥ 70 Mpa chỉ được dùng khi có các thí nghiệm vật lý xác định được các quan hệ giữa cường độ chịu nén của BT với các tình chất khác.
Việc đánh giá cường độ BT trong công trình cầu tuân thủ theo Phần 8 [Kết cấu BT] của TC thi công cầu AASHTO LRFD;

Nước ta, do nhiều điều kiện nên chưa tự xây dựng cho mình bộ tiêu chuẩn kỹ thuật hoàn chỉnh và nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, khi mà tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình có nguốn vốn khác vốn nhà nước lại phụ thuộc bên cấp vốn.

Qua đây cho thấy, những cán bộ của Chủ đầu tư, cán bộ thiết kế- lập dự toán, thi công và giám sát công trình phải thật sự hiểu biết về công trình chuẩn bị được giao, để thực hiện công việc một cách khoa học và đúng đắn (Từ khâu thiết kế-lập dự toán, thi công, giám sát, và bảo trì)

Quy đổi từ Mpa sang mác Bê tông theo TCVN
1.Bạn xem TCXDVN 356:2005 "Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế" sẽ trả lời được vấn đề này.
2.Theo định mức 1776 BXD
Khi mác bê tông xác định bằng cường độ nén trên các mẫu trụ có kích thước (đường kính x chiều cao) 150x300 mm thì quy đổi mác bê tông mẫu trụ về mác bê tông mẫu lập phương theo bảng sau:

Cường độ mẫu trụ, daN/cm2

80
120
160
200
250
300
350 Cường độ mẫu lập phương, daN/cm2

100
150
200
250
300
350
400Nguồn: Internet

Only the registered members can see the link

Xuân Hòa
01-30-2013, 02:56 PM
Em có đọc một bài viết của thầy Trung bên diễn đàn ketcau.com như thế này.

Tôi thấy cần trao đổi một chút:

- Theo các TCVN ,cũng là dịch tù Tiêu chuẩn Liên xô cũ,
+ Mác BT tương úng với xác suất P=0,5.
+ Cường độ tiêu chuẩn úng với xác suất P=0.95,
+ Cường độ tính tóan úng với xác suất P=0,9986.
+ Dùng mẫu vuông 15x15x15 cm.
+ Đơn vị đo là KG/cm2.

Nhu vậy kỹ su thiết kế quan tâm đến Mac BT và Cường độ tính tóan.
Nhà Thầu và Tu vấn giám sát quan tâm đến Mác BT.
Nhà khoa học viết Tiêu chuẩn quan tâm đến cả 3 đại lượng nói trên

- Theo các TC của Pháp như BAEL, BPEL, của Mỹ như ACI và AASHTO, AASHTO LRFD:
+ không có khái niệm mác BT theo cường độ chịu nén
+ dùng fc = cường độ đặc trung BT, ứng với xác suất P=0,95
+ không có khái niệm cường độ tính tóan , nhưng trong công thúc tính duyệt mặt cắt có dùng 0,85 fc
+ dùng mẫu trụ tròn 15x30 cm ( có thể khác đôi chút tùy nước)
+ đơn vị đo là N/mm2 = MPa

- Bây giờ ở Việt nam có khi kỹ sư thiết kế quy định BT cấp 35 MPa theo Tiêu chuẩn Mỹ, Nhà thầu và Tư vấn giám sát muốn dùng khuôn mẫu vuông và chọn cấp phối, nghiệm thu theo kết quả nén mẫu trung bình ( nôm na là xác suất P=0,5), tính theo đơn vị KG/cm2 thì cần chuyển đổi vài lần.
+ đầu tiên là đổi đơn vị, dễ nhất trí rồi, ví dụ gần đúng 35MPa = 350 KG/cm2
+ tiếp theo là đổi xác xuất P=0.95 sang xác xuất P= 0.5. Việc này phải có thí nghiệm và xử lý thống kê vì phụ thuộc trình độ công nghệ của mỗi Nhà thầu và trình độ chung của mỗi quốc gia nữa.Tiêu chuẩn ACI của Mỹ cho công thúc tính cường độ nén trung bình cần có của các mẫu thử (fr) tính suy ra từ trị sô cấp BT (fc) mà Kỹ sư thiết kế yêu cầu. công thúc này đòi hỏi biết hệ số biến sai mẫu thử (phản ánh trình độ công nghệ). có sách cho lấy gần đúng một trị số nào đó chấp nhận được
+ rồi đến việc đổi tù kết quả nén mẫu trụ sang mẫu vuông. Cũng lại cần có thí nghiệm tại dụa án với đúng cấp phối đang xét, xây dựng đường cong quan hệ giữa cường độ vuông và cường độ lăng trụ. Sau đó mới suy diễn được. lại cũng ci\í sách cho trị số gần đúng để dùng tạm.

Vậy là tổng hợp lại, nếu gần đúng thì nhân với hệ sô 13 là gần đúng,nếu quyết tâm không làm thí nghiệm. Ví dụ
- cấp BT 35 MPa (mẫu trụ, xác suất 0.95) có thể đổi gần đúng thành mác BT 450 KG/cm2 (mẫu vuông, xác suất 0,5)

xin các bạn thảo luận thêm


Nguyễn viết Trung

NTT_910
01-30-2013, 03:57 PM
Quy đổi thực hành thì theo tiêu chuẩn 22TCN 60-84 mà làm!

M (MPa) = M (daN/cm2)/ 1.2 đối với mẫu tiêu chuẩn 15x15x15cm sang mẫu trụ 15x30cm